Doe mee van 15 juni tot 15 september

LIVE

zondag 14 juli Bijgewerkt op 07-14-2024 om 8:06

Boek uw verblijf uw verblijfMountain bike pass Ontdek30 zomeractiviteiten
  1. Les Arcs
  2. Footer
  3. Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

EPIC Les Arcs Bourg Saint Maurice Toerisme dankt u voor uw bezoek. Door het aanklikken van de pagina's van de site, erkent de gebruiker de grenzen van de aansprakelijkheid en de gebruiksvoorwaarden van de site te hebben gelezen en aanvaard. De gebruiker accepteert de beperkingen van het internet bij het raadplegen van de site. De EPIC Bourg-Saint- Maurice Arcs Toerisme (ABT of EPIC) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen met de internet verbinding of bij het bekijken van pagina’s op de site. De gebruiker erkent in het bijzonder te zijn geïnformeerd over de verschillen in interpretatie van webpagina's door verschillende browsers op de markt.

 

Gebruiksvoorwaarden van lesarcs.com

Uitgever: lesarcs.com is uitgegeven door
EPIC Les Arcs Bourg Saint Maurice Tourisme
35 rue de La Gentiane
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tél : 04 79 07 12 57

Wettelijke vertegenwoordiger: Laurent CHELLE  (Président) - Eric CHEVALIER (Directeur)
Publicatie directeur: Eric CHEVALIER

Als u vragen heeft kunt u ons schrijven op het adres hier boven:

Ontwerpers
Assistance Projectmanager: Triagoz
Web Developments: D-klik Interactiv
Graphic Developments: Merci l'Agence

Inhoud en informatie

De site van de EPIC Bourg-Saint- Maurice Arcs Toerisme levert inhoud voor informatieve doeleinden. Deze informatie wordt verstrekt zoals het wordt aangeleverd, ongeacht de herkomst.
De EPIC Bourg-Saint- Maurice Arcs Tourisme kan niet aansprakelijk worden gesteld als gevolg van onnauwkeurigheid, fout of weglating van de beschikbare informatie op haar site. De tarieven zijn indicatief.

Auteurs rechten

De reproductie, het gebruik, de exploitatie van foto's, afbeeldingen, kaarten, teksten, database extracties, grafisch ontwerpen, en in het algemeen alle site publicaties zijn verboden zonder toestemming vooraf van hun auteurs. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk dat kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke sancties.

Hyperlinks

De aanwezigheid van hyperlinks naar andere sites vormen geen garantie voor de kwaliteit van de inhoud en een goede bruikbaarheid van deze sites. De EPIC Bourg-Saint- Maurice Arcs Tourisme is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. De gebruiker moet voorzichtig zijn met het gebruiken van deze informatie. Het creëren van hyperlinks naar de EPIC Bourg- Saint-Maurice Arcs Tourisme is onderworpen aan voorafgaande goedkeuring. Om een verzoek te sturen, dient u ons contactformulier (Neem contact met ons op) in te vullen en wij zullen reageren. In het geval van een plaatsing van een hyperlink naar de website van de EPIC Bourg-Saint- Maurice Arcs Tourisme zonder voorafgaande toestemming, behoudt l’EPIC Arcs Bourg-Saint- Maurice Tourisme, het recht om op elk moment te eisen om de hyperlink van haar website te verwijderen, als de inhoud niet is goedgekeurd.

Fotocredit

Ter herinnering: de reproductie, het gebruik, de exploitatie van de gepubliceerde foto's op de website van de EPIC Bourg-Saint- Maurice Arcs Tourisme is verboden zonder voorafgaande toestemming van de auteur.
© O.T Les Arcs - Crédits Photo : Fotolia - Thinkstock - Pedrotti - Scalp - Kab Kareem - Lebeau - Leon - Piel - Lacour - Reyboz - Tristan Shu - O.T. Bourg Saint Maurice - Andy Parant - Le Cairn LACAS - POMA - Selalp - James MEREL - J. Favre (O.T. La Plagne) - O.T. Peisey Valandry - Club des Sports - Caméléon Organisation - Groupe Pierre & Vacances / Eric Bergoend - Merci l'Agence - Scalp - David Malacrida - Christophe Stramba Badiali - Pete Webb - Fotolia - X -

 

Uw privacy

De site lesarcs.com respecteert uw privé leven en heeft een declaratie gedaan bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, onder het nummer 683751.

U hebt het recht om toegang te krijgen tot gegevens die betrekking op u hebben of om deze te corrigeren of te verwijderen (art. 34 van de wet informatietechnologie met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden).
U kunt dit recht uitoefenen door te schrijven naar de betreffende service op het volgende adres: EPIC Bourg-Saint- Maurice Arcs Tourisme - 35 rue de La Gentiane - 73700 Bourg-Saint- Maurice.

De informatie die u geeft, worden gebruikt om u onze verschillende diensten aan te bieden. Alle voorzorgsmaatregelen zijn ingezet om uw informatie op te slaan in een beveiligde omgeving. Uw persoonlijke informatie zal nooit aan een derde worden gegeven, of verkocht of geruild. Alleen al door het functioneren van een website kunnen enkele onpersoonlijke gegevens worden verkregen zoals de versie van de navigator (Netscape, Internet Explorer ...), van het door u gebruikte exploitatie systeem (Windows, Mac, Linux ... ) En uw adres IP.

Lesarcs.com maakt gebruik van de cookies gedurende het bekijken van de site, om te voorkomen dat u op elke pagina opnieuw uw gegevens moet geven. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de voorkeur in uw browser te veranderen op internet. In dat geval, kan het mogelijk zijn dat sommige functionaliteiten van lesarcs.com niet toegankelijk zijn.

Als u niet meer wilt dat lesarcs.com uw persoonlijke gegevens reproduceert of verspreidt dan kunt u uw account lesarcs.com opheffen volgens de voorwaarden in het artikel Opheffen hieronder

Inschrijving op lesarcs.com

U garandeert dat de informatie die u geeft exact zijn en conform zijn aan de realiteit. U zorgt voor een echt email adres, waarvan u de eigenaar bent. In het geval van het niet ontvangen van een servicebericht, dat lesarcs.com zou kunnen hebben gestuurd, dient u geen klacht in / of neemt u geen juridische stappen tegen lesarcs.com- l'EPIC Les Arcs Bourg-Saint- Maurice Tourisme.

Nadat u hebt ingeschreven, beschikt u over één of meerdere persoonlijke en confidentiële login(s) en wachtwoord(en). Deze moeten niet verteld of gedeeld worden met anderen. In geen geval kan l'EPIC ABT aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord.

l'EPIC Les Arcs Bourg-Saint- Maurice Tourisme behoudt zich het voorrecht om uw account te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving in het geval dat u deze elementen op een verkeerde manier zou gebruiken. U zult de enige verantwoordelijke zijn bij het gebruik van deze inloggegevens door derden of bij acties of declaraties die gedaan worden via uw account, of ze nu frauduleus zijn of niet. U staat hier garant voor en beschermt l'EPIC Les Arcs Bourg- Saint-Maurice Tourisme tegen al dit soort aanvragen.

Daarnaast beschikt de EPIC Bourg-Saint- Maurice Arcs Tourisme niet over de middelen om de identiteit van mensen te controleren die zich inschrijven en kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van usurpatie van de identiteit van een lid. Als u denkt dat iemand uw account of uw identiteit gebruikt, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen per post op het hierboven vermelde adres.

Wanneer een lid een vriend wil uitnodigen en aan lesarcs.com de coördinaten van deze laatste biedt, verzekert hij dat hij vooraf toestemming heeft gekregen van deze vriend voor de verwerking van zijn gegevens door lesarcs.com. Hij is dan ook exclusief verantwoordelijk ten opzichte van lesarcs.com voor deze persoon en anderen, en de gevolgen van overdracht van zijn gegevens aan lesarcs.com.

Lesarcs.com behoudt zich het recht voor om de accounts van de leden te verwijderen die geen verbinding met de service hebben gemaakt sinds 6 maanden of meer.

Het gebruiken van lesarcs.com

Eenmaal geregistreerd, hebt u toegang tot de service van lesarcs.com. Wanneer u lesarcs.com gebruikt, wordt u geacht om de volgende regels te respecteren:

  • U houdt zich aan de wet en respecteert de anderen
  • Geen informatie of inhoud verspreiden die niet conform zijn aan de realiteit
  • Geen informatie of inhoud verspreiden die andermans rechten schaden of die lasterlijk zijn of, beledigend, obsceen, gewelddadig, of aanzetten tot geweld, politiek, racistisch of xenofoob en in het algemeen alle inhoud in strijd met het doel van lesarcs , met de wet- en regelgeving of de goede zeden
  • Geen informatie of inhoud verspreiden die het normale gebruik van lesarcs verhindert, vermindert, ontregelt of die de normale circulatie van communicatie tussen leden onderbreekt of vertraagt.

In het geval van overtreding door een lid van één of meerdere van deze regels behoudt l'EPIC Les Arcs Bourg-Saint- Maurice Tourisme zich het recht voor het account van het betreffende lid te blokkeren, de strijdige berichten automatisch te verwijderen, de publicatie van het gehele of een deel van het profiel van een lid te verhinderen, en/of zijn toegang tot alle of een deel van de services tijdelijk of definitief te blokkeren zonder vergoeding.

L'EPIC Les Arcs Bourg-Saint- Maurice Tourisme kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onjuiste verklaring, gemaakt door een lid. L'EPIC Les Arcs Bourg-Saint- Maurice Tourisme schuift alle verantwoordelijkheid van zich af als het zich afspeelt tussen de leden van lesarcs.com op lesarcs.com of tussen leden en/of niet-leden, na het gebruik van de site en de services daarvan.
 

Intellectueel eigendom

Lesarcs.com en de gehele inhoud, inclusief teksten, vaste of levende beelden, database, programma's… zijn auteursrechtelijk beschermd.

De toestemming tot reproductie wordt u uitsluitend verleend in digitale vorm op uw computer om de pagina’s te bekijken die geraadpleegd worden door uw browser-software.

Het printen op papier is toegestaan voor eigen gebruik in de zin van het artikel L. 122-5 2° van het Wetboek van Intellectueel Eigendom.

Elk ander gebruik niet uitdrukkelijk hier vermeld, of toegestaan door een contract afgesloten met l'EPIC Les Arcs Bourg-Saint- Maurice Tourisme, is niet toegestaan en toestemming van l'EPIC ABT moet uitdrukkelijk van tevoren worden aangevraagd.

De merken, logo’s, tekeningen, foto’s, animaties, video’s en teksten die op de website van www.lesarcs.com staan zijn het intellectueel eigendom van l'EPIC Les Arcs Bourg-Saint- Maurice Tourisme en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder uitdrukkelijke toestemming van l'EPIC Les Arcs Bourg-Saint- Maurice Tourisme, met het risico op een gerechtelijke vervolging.

Gebruiksrechten verleend door lesarcs.com aan leden zijn strikt beperkt tot de toegang, het downloaden, het printen, de reproductie op mediamateriaal (harde schijf, diskette, CD- ROM…) en bij het gebruik van deze documenten voor privé en persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik is verboden zonder toestemming van lesarcs.com

Het is voor u verboden om te wijzigen, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, door te sturen, commercieel te exploiteren en/ zijn verboden in het bijzonder, of te distribueren op welke manier dan ook, de services, de pagina’s van de website www.lesarcs.com of computer codes van de elementen die de services en de site www.lesarcs.com samenstellen.

L'EPIC Les Arcs Bourg-Saint- Maurice Tourisme beschikt over een gebruikslicentie van intellectuele eigendomsrechten die verbonden is aan de inhoud die wordt geleverd door de leden met het oog op distributie op de site www.lesarcs.com.

Deze licentie omvat met name het recht voor lesarcs.com om te reproduceren, weer te geven, aan te passen, te vertalen, te digitaliseren, te gebruiken voor reclamedoeleinden, commercieel of niet-commercieel, onder te licenceren of afstand te doen van de inhoud die u betreft (informatie, beschrijving, enz.).

U machtigt lesarcs.com tot het wijzigen van de hier voor genoemde inhoud om de grafische charte van de site www.lesarcs.com te respecteren of de andere hier boven genoemde communicatie middelen en/of deze verenigbaar te maken met de technische uitvoeringen of het formaat van de betreffende middelen.

Uw account sluiten

Elk lid kan zijn account op www.lesarcs.com sluiten op elk moment en zonder motief door te schrijven naar het adres: EPIC Les Arcs Bourg-Saint- Maurice Tourisme - 35 rue de La Gentiane - 73700 Bourg-Saint- Maurice.

In geval van nalatigheid van de huidige gebruiksvoorwaarden, behoudt l'EPIC Les Arcs Bourg-Saint- Maurice Tourisme zich het recht tot het stoppen of opzeggen van uw account zonder voorafgaande kennisgeving en zonder vergoeding.

U zult per email worden geïnformeerd van de sluiting van uw account. Uw persoonlijke gegevens zullen op uw aanvraag worden vernietigd of anders 6 maanden na de sluiting van uw account.

Aansprakelijkheid

De door een lid verstrekte gegevens moeten exact overeenkomen met de werkelijkheid. De gevolgen van het openbaar maken ervan zijn uw verantwoordelijkheid. U ziet af van elke rechtsprocedure tegen lesarcs.com - l'EPIC Les Arcs Bourg-Saint- Maurice Tourisme, met name op basis van de mogelijke inbreuk op uw recht op de beelden, om uw eer, voor de intimiteit van uw privé leven, die voortvloeien uit het verspreiden of van het openbaar maken van uw persoonlijke gegevens.

L'EPIC ABT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor juistheid of onjuistheid van de informatie of inhoud die is geleverd door de anderen leden, bezoekers van de site en/of uzelf. Ook kan lesarcs.com niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreide inhoud door een lid die mogelijk de rechten schendt van één of meerdere andere leden.

In het geval dat l'EPIC ABT aansprakelijk zou worden gesteld wegens het niet nakomen van de verplichtingen van een lid volgens de wet of van deze gebruiksvoorwaarden, zal deze laatste l'EPIC ABT garanderen dat er geen enkele veroordeling tegen hem zal worden uitgesproken. Deze garantie dekt zowel compensaties, die eventueel moeten worden gegeven als de kosten van de advocaat en de juridische kosten die hem zou kunnen worden gerekend.

Werking van lesarcs.com

U moet beschikken over de vaardigheid, de apparatuur en de nodige software voor het gebruik van internet en erkennen dat de eigenschappen en beperkingen van internet het niet toestaan om de veiligheid, de beschikbaarheid en de integriteit van het overdragen van gegevens via internet te garanderen.

L'EPIC Les Arcs Bourg-Saint- Maurice Tourisme kan niet garanderen dat de services ononderbroken en zonder problemen zal werken. Met name de exploitatie kan soms worden onderbroken wegens onderhoud, updates of technische verbeteringen of om de inhoud en/of presentatie te bewerken.

Als het mogelijk is, zal l'EPIC Les Arcs Bourg-Saint- Maurice Tourisme zijn leden van te voren op de hoogte stellen van onderhoud en updates. U kunt lesarcs.com niet verantwoordelijk stellen wat betreft de werking en de exploitatie van de services.

l'EPIC ABT zal ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren, het geen toegang krijgen, of de slechte gebruikscondities van de site lesarcs.com door geen geschikt apparatuur, interne functioneringsproblemen van de internet provider van het lid, het vol zitten van het internet netwerk, en voor alle andere redenen buiten ABT om.

L'EPIC Les Arcs Bourg-Saint- Maurice Tourisme zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor indirect opgelopen schade en in het bijzonder het verlies van gegevens (waaronder kopieën) of gegevens die u eventueel heeft opgeslagen.

Veranderingen op lesarcs.com

L'EPIC Les Arcs Bourg-Saint- Maurice Tourisme behoudt zich het recht voor om de pagina’s van de site www.lesarcs.com op elk moment te veranderen of aan te passen, de services, de prijzen en de gebruiksvoorwaarden die daar op toegepast zijn.

Deze wijzigingen zullen geldig zijn zodra ze online staan op de site www.lesarcs.com, onverminderd de mogelijkheid om het lidmaatschap van elk lid van lesarcs.com te beëindigen.

Zo niet, wordt u geacht te hebben ingestemd met deze wijzigingen indien u verder gebruik maakt van de site www.lesarcs.com . De leden worden daarom gevraagd om de meest recente online versie van de site te gebruiken. De aanwezigheid van het lid op de site houdt in dat deze alle aanpassingen en veranderingen volledig accepteert.

Naar aanleiding van het samen brengen van de sites lesarcs.com in ski-lesarcs.com, worden sommige pagina’s en inhoud van deze site gepubliceerd door het bedrijf ADS :
Société anonyme au capital social de 17 756 460 euros
RCS Chambéry Siren 076 520 568
Hoofdkantoor: CHALET DES VILLARDS ARC 1800 73700 BOURG-SAINT-MAURICE Tél. : 33.(0)4.79.04.24.00 - Fax : 33.(0)4.79.04.24.79
* Contact het skigebied
* Wettelijke vertegenwoordiger: Frédéric CHARLOT, DG
* Hoofdredacteur: Service Marketing

Deze inhoud en de databases zijn gedeclareerd bij la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés onder het N° 780 770. Conform aan de wet van Informatique et Libertés, hebt u een recht van toegang, rectificatie en om bezwaar te maken met een legitiem motief op de gegevens die u betreffen, bij ADS- Service Marketing- Le Chalet des Villards Arc 1800 - 73 700 Bourg Saint Maurice- France.
Verantwoordelijke voor de verwerking: ADS. Einddoel van de verwerking: klantenbestand Internet