Laten we vanaf 15 juni samenkomen

LIVE

donderdag 30 mei Bijgewerkt op 05-30-2024 om 8:06

Boek uw verblijf uw verblijfMountain bike pass Ontdek30 zomeractiviteiten

U verhuurt een gemeubileerde woning als niet-professioneel en u hebt een belastingaanslag voor ondernemers (CFE) ontvangen.

 

Ja, u moet deze belasting betalen; de belasting voor ondernemers is vervangen door de CET (contribution économique territoriale). Deze nieuwe belasting is van toepassing sinds 2010. De CET bestaat uit twee elementen: de belasting voor ondernemers (CFE) en de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) belasting over de toegevoegde waarde van de bedrijven.

Het verhuren of onder verhuren (met uitzondering van kale huurwoningen) worden beschouwd als professionele uitoefening. Artikel 1447 van de CGI voorziet bovendien dat deze belasting zowel betrekking heeft op natuurlijke personen als rechtspersonen en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid. U moet deze dus binnen de 30 dagen betalen volgens de inning procedure (art. 1663, alinéa 1er du code général des impôts).

De belastingregeling voor de niet- professionele verhuurders van gemeubileerde woningen.

De belastingregeling voor de verhuurders van gemeubileerde woningen is een gecompliceerd onderwerp, afhankelijk van uw activiteit adviseren wij u contact op te nemen met een accountant, belastingconsulent of een medewerker van de belastingen om uw persoonlijke situatie te onderzoeken en de overgenomen informatie hieronder te bevestigen.

Omdat de belastingregeling verschillend is afhankelijk van de bereikte omzet (bedrag van de geïnde huur), vindt u hier een samenvatting van de fiscale regels die voor de meeste eigenaars gelden.

Een niet-professionele particuliere eigenaar die jaarlijks inkomsten heeft door het verhuren van vakantiewoningen (meestal per week) is onderworpen aan een aantal verplichte belastingen:

1° Identificatie SIREN

De registratie bij de Greffe du Tribunal is verplicht geworden volgens l'article A 123-84 du Code de Commerce, of de huurwoning geklasseerd is of niet.

Het gaat om het invullen van een formulier:
- Poi (voor een eerste inschrijving van een individueel persoon of een echtpaar, getrouwd aan de hand van een gezamenlijk eigendom van goederen)
- F (voor een onverdeeldheid van natuurlijke personen (broers en zussen /echtpaar getrouwd op basis van een afzonderlijk eigendom van goederen ...)
- P2 of F voor een tweede accommodatie

2° De declaratie van inkomens

Op uw belastingaangifte heeft u 2 keuzes:

A/ het regime « micro – BIC »

De standaard situatie is het regime « Micro Entreprise des Bénéfices Industriels et Commerciaux non professionnels ». (de jaarlijkse inkomsten zijn lager dan 32600€ voor de gewone gemeubileerde woningen en 81500€ voor de geklasseerde gemeubileerde woningen).

De eigenaar moet alleen zijn brut inkomen declareren op de lijn 5ND (voor een gemeubileerde niet-geklasseerde woning) en 5NG (voor een geklasseerde gemeubileerde woning) op de declaratie 2042 C PRO van de extra inkomsten.

Dit brut inkomen komt in aanmerking voor een aftrek van 50 of 71 %. De aftrek van 71 % wordt alleen verleend aan vakantiewoningen, dat wil zeggen aan geklasseerde gemeubileerde woningen. We herinneren u er aan dat Référence Les Arcs, voor slechts 50€, bevoegd is om een controlebezoek uit te voeren voor een classificatie van vakantiewoningen. <link internal link in current>Contact opnemen met ons.

IBELANGRIJK:Als uw gemeubileerde woning is geklasseerd, controleer dan of u op uw declaratie of u het hokje 5NG (en niet 5ND) goed hebt ingevuld; anders profiteert u slechts van de aftrek van 50 %!

Na aftrek wordt het resterende inkomen bij uw andere inkomstens gevoegd en zal het belast worden volgens de belastingschijf waaronder u valt.

De verhuurder is verplicht om een eenvoudig register van de uitgaven en inkomsten bij te houden. Deze zou aan hem kunnen worden gevraagd.

B/ het regime « Réel Simplifié »

Het is mogelijk om te kiezen voor een ander belasting regime, het regime “ Réel Simplifié Bénéfices Industriels et Commerciaux non professionnels”

Met deze optie bent u verplicht een boekhouding bij te houden, waarbij u een winst- en verliesrekening en een balans opmaakt.

Deze optie maakt het mogelijk om de gemaakte kosten af te trekken, maar ook de rente van de lening, en het afschrijven van (de waarde van de woning, de uitgevoerde verbouwingen, de inrichting, de meubels…). Deze optie is aan te raden in het geval van een renovatie.

Gezien de waarde van het onroerend goed vergeleken met het bedrag van de huur, leidt dit vaak tot een tekort, en tot het dus niet hoeven betalen van belastingen op het inkomen.

Deze belasting oplossing kan zwaar lijken wat betreft de verplichte administratie, maar kan een groot belastingvoordeel betekenen. Wij raden u in dit geval aan om een belasting deskundige in te schakelen.

 3° Sociale premies:

Ces bénéfices, après Aftrek ou déductions des charges réelles, sont également soumis aux prélèvements sociaux (15,5% actuellement)

4° Gemeentebelasting :

- Grondbelasting (la taxe foncière) als eigenaar van het goed

- Woonbelasting (la taxe d’habitation) moet worden betaald door de personen die over een woning beschikken.

- La cotisation foncière des entreprises (CFE), moet worden betaald door de eigenaren die gemeubileerde woningen verhuren.

Geklasseerde gemeubileerde woningen krijgen vrijstelling van de CFE.
Om uw woning te classificeren kunt u contact opnemen met ons op reference@lesarcs.com.
LET OP: de situatie op 1 januari van het belastingjaar is geldig.
Een classificatie geleverd na 1 januari 2015 zal effect hebben op de CFE van 2016.
Een classificatie geleverd op 31.12.2014 zal effect hebben op die van 2015.

- Afvalstoffenheffing
- Kijk en luistergeld

- De toeristenbelasting: deze belasting moet worden betaald door uw huurders, maar u bent verplicht om deze te innen en aan de gemeente te geven. Voor deze tax die gebruikt wordt voor de economische ontwikkeling van het oord bent u slechts de inner. Het is een principe van « gagnant/gagnant » om de vicieuze cirkel van een kwaliteitstoerisme te onderhouden.

FOCUS op de toeristenbelasting

De toeristenbelasting is ingevoerd om de ontwikkeling van het toerisme te bevorderen. Hierdoor is het mogelijk om de promotie te versterken d.m.v. animaties, communicatie, verkoopbevorderende acties, evenementen, de kwaliteit van de ontvangst. Het gemeenschappelijke belang is het aantrekken van toeristen in ons oord.

Dus, hoe meer toeristenbelasting er wordt ontvangen, door een toename van het aantal toeristen, hoe meer activiteiten het office de tourisme kan organiseren.

Om u te helpen bij de verschillende stappen:

Contact : Julie TRESANINI            Tél : 04 79 07 45 86           E-mail :<link internal link in current> Contacter Julie TRESANINI

 

 

TER HERINNERING: Als uw woning is geklasseerd krijgt u vrijstelling van de CFE en 71% van het inkomen (ontvangen aan huur) is belastingvrij.

 

Hier 2 voorbeelden met de voordelen van een classificatie:

1e voorbeeld:

MDhr. en Mevr. JELOUTOUT,Eigenaar van een chalet
Jaarlijkse huurinkomsten van 15000 euro, Belastingschijf 14 %

Regime MicroMeublé niet geklasseerd

Regime MicroMeublé geklasseerd

Bénéfice Réel simplifié (optie)

Huur inkomsten

Aftrek 50 %

Aftrek 71 %

Aftrek van gemaakte kosten (kosten, lasten, boekhouding, belastingen, rente, amortisatie..)

 

Belastbaar inkomen

15000

-7500

 

 

 

 

 

 

7500

15000

 

-10650

 

 

 

 

 

4350

 

15000

 

 

-17500*

 

 

 

 

-2500 déficit**

 

Belasting op het inkomen

1050

609

0

Sociale premies

1162

674

0

* Schatting renovatie budget: tussen 850 en 900€/m2 – amortisatie over 1 jaar

**Dit deficit kan niet overgebracht worden naar de andere inkomsten van het gezin.

2e voorbeeld:

Dhr. en Mevr. JELOUPEU, Eigenaar van een appartement

Jaarlijkse huurinkomsten van 3200 euro, Belastingbox 14 %

Regime MicroMeublé niet geklasseerd

Regime MicroMeublé geklasseerd

Bénéfice Réel simplifié (optie)

Huur inkomsten

Aftrek 50 %

Aftrek 71 %

Aftrek van gemaakte kosten (kosten, lasten, boekhouding, belastingen, rente, amortisatie..)

 

Belastbaar inkomen

3200

-1600

 

 

 

 

 

 

1600

3200

 

-2272

 

 

 

 

 

928

 

3200

 

 

-2800*

 

 

 

 

400

 

Belasting op het inkomen

224

130

56

Sociale premies

248

144

62

* Schatting van de jaarlijkse lasten

 

 

Meer informatie op de officiële website:

 <link http: vosdroits.service-public.fr particuliers f1991.xhtml>vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1991.xhtml

Un propriétaire particulier non professionnel qui encaisse annuellement des revenus provenant de ses locations saisonnières (le plus souvent à la semaine), est soumis à un certain nombre d’obligations fiscales :

 

 !  Vous êtes loueur en meublé non professionnel, votre avis de CFE est consultable dans votre espace fiscal. Cet avis n'est plus envoyé par voie postale.

Oui, vous êtes redevable de cette taxe ; la taxe professionnelle a été remplacée par la contribution foncière des entreprises (CFE). Cette nouvelle contribution est applicable depuis 2010. Elle est composée de deux éléments: la contribution économique territoriale (CET) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).Les activités de location ou de sous-location (à l’exception de la location de logements nus à usage d’habitation) sont considérées comme étant exercées à titre professionnel. L’article 1447 du code général des impôts prévoit, en outre, que cette contribution concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales et les sociétés non dotées de personnalité morale. Vous devez donc vous en acquitter dans les 30 jours suivant sa mise en recouvrement (art. 1663, alinéa 1er du code général des impôts).

 

  1 • DECLARATION D'ACTIVITE +

  2 • LA DÉCLARATION DES REVENUS+

  3 • PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX+

  4 • LES IMPÔTS LOCAUX+

  5 • DROITS A LA SACEM +